INFORMĀCIJA PACIENTIEM


MEDICĪNISKIE PAKALPOJUMI:
- Uroloģija
- Uroloģijas dienas stacionārs
- Anestezioloģija
- Ķirurģija
- Ķirurģijas dienas stacionārs
- Kardioloģija
- Holtera monitorings
- Veloergometrija
- Endokrinoloģija
- Grūtnieču USI skrinings
Var tikt nodrošināti valsts finansēšanas programmu ietvaros, ņemot vērā finansējuma pieejamību un ģimenes ārsta nosūtījumu.
Sīkāku informāciju par valsts finansējamo pakalpojumu pieejamību, precizējiet pierakstīšanas laikā.
Konkrētu informāciju par veselības aprūpes pakalpojumiem, ko sniedz "LUC MEDICAL SIA", iespējams saņemt klīnikas reģistratūrā klātienē un pa tālr. +371 65444200.

Onkoloģijas "zaļais koridors"
Pacientiem ar aizdomām par onkoloģisku slimību nepieciešamie valsts apmaksātie veselības aprūpes pakalpojumi diagnozes noteikšanai tiek veikti iespējami ātri, lai nepieciešamības gadījumā uzsāktu pacienta savlaicīgu ārstēšanu un sasniegtu labākus ārstēšanās rezultātus.
Šo pakalpojumu saņemšana ārpus kopējās gaidīšanas rindas pakalpojumu saņemšanai tiek saukta par "zaļo koridoru".
Pacientiem tiek nodrošināta secīga izmeklēšana diagnozes noteikšanai:
 Pacients vēršas pie sava ģimenes ārsta.
 Ģimenes ārsts izvērtē pacienta sūdzības un veselības stāvokli.
 Ja ģimenes ārstam rodas aizdomas par onkoloģisku slimību, ārsts izsniedz nosūtījumu noteiktu valsts apmaksātu izmeklējumu veikšanai (piemēram, mamogrāfijas, ultrasonogrāfijas). Šie izmeklējumi tiek veikti 10 darbdienu laikā no pierakstīšanās dienas un ārpus kopējā ārstniecības iestādei noteiktā finansējuma (kvotas).
Lai pacientiem ar aizdomām par onkoloģisku slimību tiktu veikti izmeklējumi ārpus kopējās rindas: izsniedzot nosūtījumu, ģimenes ārsta tajā norāda noteiktu kodu un informē pacientu par to, kā pierakstīties uz izmeklējumiem; pierakstoties, pacients informē par nosūtījumā norādīto kodu un dodas uz izmeklējumiem, ņemot līdzi nosūtījumu.
 Ģimenes ārsts izvērtē izmeklējumu rezultātus.
 Ja apstiprinās onkoloģiska diagnoze vai ārstam joprojām ir aizdomas par onkoloģisku slimību, ģimenes ārsta praksē izsniedz nosūtījumu un pa tālruni pieraksta pacientu speciālista konsultācijas saņemšanai kādā no specializētajām slimnīcām. Arī šīs konsultācijas tiek nodrošinātas 10 darbdienu laikā un ārpus kopējā iestādes finansējuma.
http://www.vmnvd.gov.lv/lv/veselibas-aprupes-pakalpojumi/onkologijas-zalais-koridors

SAGATAVOŠANĀS OPERĀCIJĀM
Nozīmēta operācija. Kādas ir manas darbības?
Pirms operācijas ir jāveic analīžu un izmeklējumus kompleksu. Tā kā operācijas ir plānotas, tos var veikt dažas dienas pirms operācijas. Jums tiks sniegti nosūtījumi uz nepieciešamajiem izmeklējumiem un to veikšanas datumi.
Labāk nodot analīzes mūsu klīnikā, tas atbrīvos Jūs no nepieciešamības patstāvīgi saņemt rezultātus un nodrošinās savlaicīgumu un kvalitāti.
Veicot analīzes klīnikā, mēs iegūstam rezultātus automātiski līdz operācijas dienai.
Nepieciešamo analīžu saraksts pirms operācijas:
Asins vispārējā analīze
Urīna vispārēja analīze
Asins bioķīmija (glikozes līmenis asinīs, bilirubīns, urīnviela, kreatinīns, kālijs, nātrijs, sārmainā fosfatāze, amilāze, ASAT, ALAT)
Protrombīns
Koagulācijas laiks
Dati par HIV testu
B hepatīts
C hepatīts
Asinsgrupa, Rh faktors (obligāti atsevišķā formā, ar laboratorijas zīmogu, esošam zīmogam par asins grupu pasē nav nozīmes)
Krūšu kurvja rentgena izmeklēšana (veikta ne vairāk kā 6 mēnešus iepriekš)
EKG
Sagatavošanās operācijai
Vienu nedēļu pirms operācijas pārtrauciet aspirīna un aspirīna tipa zāļu lietošanu (diklofenaku, ibuprofēnu uc). Tomēr, ja Jūs lietojat aspirīnu vienu reizi dienā sirds slimību, asinsvadu vai nervu sistēmas slimību gadījumā, noteikti konsultējieties ar ārstu.
Ja Jūs lietojat zāles, kas samazina asins recēšanu, noteikti konsultējieties ar mūsu ārstu.
Obligāti ņemiet līdzi visas zāles, kuras lietojiet regulāri mājās.
Neēdiet un nedzeriet pēc pulksten 21:00 operācijas priekšvakarā, kā arī operācijas dienas rītā.
Pirms gulēt iešanas vai no rīta pirms operācijas dodieties dušā.
Ja ārsts vai anesteziologs pirms operācijas nozīmēs Jums tabletes, to norijiet ar nelielu ūdens daudzumu.
Klīnikā jums būs nepieciešami tikai tualetes piederumi, ņemt līdzi halātu vai citas drēbes nav vajadzības.
Lūdzu, neņemiet līdzi ēdienu, vērtīgus priekšmetus, piemēram, rotaslietas, dārgu mobilo tālruni, dārgus pulksteņus.
Mēs garantējam Jūsu lietu drošību uzturēšanās laikā stacionārā, tomēr iepriekš minēto vērtību līdzi ņemšana nav lietderīga.
Operācijas dienā
Nāciet klīnikā 8-30 no rīta (ja vien nav norādīts citādi). Paņemiet līdzi pasi vai ID, naudu vai bankas karti un visu analīžu rezultātus, ja neesat tos veicis mūsu klīnikā. Pēc dokumentu noformēšanas un anesteziologa apskates Jūs tiekat novietots palātā. Parasti operācijas tiek veiktas pielietojot vispārējo anestēziju. Pacients neko nejūt un pamostas jau palātā.

IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI PACIENTIEM
Pacienta pienākumi iestājoties dienas stacionārā, vai veicot ambulatoro apmeklējumu:
 uzrādīt personu apliecinošus dokumentus;
 uzrādīt saskaņā ar normatīvajiem aktiem no pacienta maksājumiem atbrīvotas iedzīvotāju kategorijas
apliecinošus dokumentus, uzrādīt apdrošinātām personām – apdrošināšanas kompānijas polisi;
 pirms vizītes, manipulāciju vai procedūru veikšanas, veikt to apmaksu, Klīnikas reģistratūras kasē;
Pacienta pienākumi uzturoties centra telpās:
 stingri ievērot Klīnikas iekšējās kārtības noteikumus;
 ienākot Klīnikas telpās izslēgt mobilo telefonu skaņu, lai netraucēt medicīnas personālu un pārējos Klīnikas 
apmeklētājus.
 atstāt virsdrēbes garderobē, uz ielas apaviem uzvilkt bahilas ( jautāt reģistratūrā);
 izpildīt visus medicīniskā personāla norādījumus;
 pieklājīgi izturēties pret apkalpojošo personālu un citiem pacientiem;
 ievērot personīgo higiēnu;
 saudzīgi izturēties pret Klīnikas inventāru, uzturēt tīrību un kārtību koplietošanas telpās, nemest marlivati vai citus priekšmetus klozetpodos, izlietnēs; (par tā bojāšanu pacients ir materiāli atbildīgs);
 neskaidros jautājumos griezties pie medmāsas, jautājumos, kas skar diagnozi un ārstēšanu, griezties pie ārstējošā ārsta;
 izrakstoties no dienas stacionāra vai no stacionāra, veikt kasē maksājumu par ārstēšanos, gadījumā ja tas nav veikts iepriekš.
Pacientiem aizliegts:
 patvaļīgi atstāt dienas stacionāra un stacionāra telpas;
 pēc savas iniciatīvas apmeklēt ambulatorās daļas ārstu pieņemšanas, izmeklējumus un procedūras;
 uzturēties citās Klīnikas telpās, bez medicīnas personāla atļaujas;
 uzturēties Klīnikā alkohola vai narkotiskajā intoksikācijas stāvoklī, lietot alkoholiskos dzērienus;
 smēķēt Klīnikas telpās un tuvāk par 10 m no ieejas durvīm;
 Klīnikas telpās ienest jebkādus mājdzīvniekus;
pieprasīt pavadošo personu klātbūtni, tostarp tuvu radinieku, konsultāciju laikā, izmeklējumu, manipulāciju veikšanas laikā, ārstēšanas laikā dienas stacionārā un stacionārā;
pieprasīt ārpus kārtas plānoto vizīti, plānotā izmeklējuma vai manipulācijas veikšanu;
 iesniegt pretenzijas ārstam vai citam Klīnikas personālam saistībā ar plānotās konsultācijas, izmeklējuma vai manipulācijas kavēšanos vai atcelšanu, ja norādītais notiek objektīvu iemeslu dēļ vai saistībā ar kādu citu pamatoto ražošanas vai ārstēšanas nepieciešamību.
Pacientam ir tiesības:
saņemt saprotamā veidā informāciju par:
 ārstniecības procesā iesaistīto ārstniecības personu vārdu, uzvārdu, amatu un kvalifikāciju;
 pacienta veselības stāvokli, slimības diagnozi un prognozi;
 izmeklēšanas un ārstēšanas plānu, ārstēšanā pielietojamiem medikamentiem;
 iespējamo ārstēšanas iznākumu, risku un blakus parādībām ārstniecības procesā;
 pakalpojumu apmaksas kārtību;
 iepazīties ar saviem medicīniskajiem dokumentiem, pēc pieprasījuma saņemt dokumentu kopijas,
izrakstus un norakstus; (iespējama papildus maksa);
 piekrist vai atteikties no ārstēšanas, apliecinot to ar savu parakstu (izņemot normatīvajos aktos noteiktos
gadījumus), pirms tam saņemot skaidrojumu par ārstēšanās vai atteikšanās no tās iespējamām sekām;
 uz informācijas konfidencialitāti ārstēšanas procesa laikā, pēc tā beigšanās, izņemot normatīvajos aktos
noteiktos gadījumus vai, ja pacients rakstveidā atļāvis izpaust informāciju par sevi.
!!! tikai ar ārstējošā ārsta piekrišanu – uz pavadošo personu klātbūtni, tostarp tuvu radinieku klātbūtni, konsultāciju laikā, izmeklējumu, manipulāciju veikšanas laikā, ārstēšanas laikā dienas stacionārā un stacionārā;
būt informētām par plānotās konsultācijas, izmeklējuma vai manipulācijas kavēšanos vai atcelšanu, ja norādītais notiek objektīvu iemeslu dēļ vai saistībā ar kādu citu pamatoto ražošanas vai ārstēšanas nepieciešamību;
atstāt atsauksmi par ārstēšanas kvalitāti, izteikt savu piedāvājumu, rakstiski izteikt savu viedokli atsauksmju un piedāvājumu grāmatā (anonīmie ieraksti netiek ņemti vērā);
 Ievērojot vispārējās datu aizsardzības regulas, fizisko personu datu aizsardzības noteikumu un Civillikuma 1036.panta prasības, SIA "LUC MEDICAL" Klīnika LUC darbinieku un apmeklētāju fotografēšana, filmēšana vai audio ierakstu veikšana ir atļauta tikai ar Klīnikas vadības rakstisku atļauju un tikai gadījumos, ja tas neietekmē un neapdraud Jūsu un citu pacientu aprūpi un ārstēšanu, kā arī neskar citu pacientu, apmeklētāju un Klīnika LUC personāla tiesības uz privātumu. Teritoriju un telpas fotografēt un filmēt ir atļauts tikai ar Klīnikas LUC vadības rakstisku atļauju.
 Lai nodrošinātu medicīnisko pakalpojumu kvalitātes kontroli un to sniegšanas savlaicīgumu, Klīnika LUC var veikt ienākošo un izejošo zvanu audio ierakstu.
 Saskaņā ar Ārstniecības likuma 42. pantu – Gadījumos, kad pacienta dzīvība nav apdraudēta, bet pacients neievēro noteikto režīmu, nepilda ārstniecības personu norādījumus un apzināti kaitē savai veselībai, un šādā veidā tieši ietekmē konkrētās slimības ārstēšanu, ārstam ir tiesības atteikties no turpmākās pacienta ārstēšanas. Tas neatbrīvo pacientu no pacienta iemaksas par veiktajiem medicīniskajiem pakalpojumiem.
Klīnika neuzņemas atbildību par pacienta bez uzraudzības atstātajām materiālajām vērtībām (telefoniem, naudu, datoriem, vērtslietām u.c.)!
Iekšējo noteikumu rūpju pārkāpumu gadījumā, Klīnika patur sev tiesības griezties aiz tiesībsargājošo orgānu palīdzībai, saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas tiesību aktiem.

INFORMĀCIJA PAR VIDES PIEEJAMĪBU PACIENTIEM AR FUNKCIONĀLIEM TRAUCĒJUMIEM 
1. Veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas vieta:
Rīgas iela 54A, Daugavpils, LV-5401, 2.stāvā.
Tālrunis uzziņām: +371 65444200; fakss: +37165425035; e-pasts: info@klinikaluc.lv; mājas lapa: www.klinikaluc.lv.
Kontaktpersona: Izpildirektore Marija Makovska
3. KLĪNIKA LUC pacientiem ar funkcionāliem traucējumiem nodrošina:
 iespēju patstāvīgi iekļūt Klīnikā:
Iestādē iespējams nokļūt izmantojot speciāli tam paredzētu uzbrauktuvi, kas atrodas pie ieejas Klīnikas, no Veistura ielas puses un liftu, kas atrodas iestādes priekštelpā, uzreiz aiz ārējām durvīm.Nospiežot pogu 2 (2.stāvs), iespējams nokļūt līdz Klīnikas ieejas durvīm, kur nospiežot speciāli apzīmētu zvana pogu, personāls ielaidīs un sagaidīs pacientu reģistratūras telpās;
 ir pieejams ratiņkrēsls personām ar funkcionāliem traucējumiem, ja tas ir nepieciešams;
 ir pieejama tualetes telpa personām ar funkcionāliem traucējumiem;
 personām ar funkcionāliem traucējumiem ir pieejami visi Klīnikā sniegtie pakalpojumi;
 ja ir vajadzīga papildu palīdzība, pacients var griezties pie kontaktpersonas.
Mēs sadarbojamies ar apdrošināšanas sabiedrības un pēc apdrošināšanas polisēm sniedzam šādus pakalpojumus:

✔ Pakalpojumi ar pacienta iemaksu 
✔ Maksas ambulatorie pakalpojumi
✔ Maksas ārstēšana stacionārā

Mūsu pacientu ērtībai mēs veicam norēķinus, izmantojot apdrošināšanas karti.
BALTA
COMPENSA
IF...
ERGO
BTA
SEESAM

Ja Jūs neesat apdrošināts vai apdrošināts apdrošināšanas sabiedrībās, ar kuru Klīnika nav noslēgusi sadarbības līgumu, maksājumi, kas Jums jāmaksā, jāmaksā skaidrā naudā vai ar bankas norēķinu karti. Jūs saņemsiet kases čeku ar pakalpojuma nosaukumu un Jūsu personas datiem. Pēc kases čeka uzrādīšanas savai apdrošināšanas sabiedrībai, Jūs varat atgriezt iztērēto naudu. Ja plānojat izmantot apdrošināšanas polisi, lai segtu izdevumus par mūsu Klīnikas pakalpojumiem, mēs iesakām iepriekš precizēt apdrošināšanas sabiedrībā Jūsu apdrošināšanas polises noteikumus!
Ārstu speciālistu pieņemšanas laiks Daugavpilī *

* Rēzeknes un Krāslavas filiāļu darba laiku varat uzzināt, zvanot pa tālr. 65444200
* Ārstu speciālistu pieņemšanas notiek pēc iepriekšēja pieraksta, zvanot pa tālr. 65444200  
* Ārstu speciālistu pieņemšanas laiki var mainīties , precizēt pa tālr. 65444200

SPECIĀLISTIPOTCPS
UROLOĢIJA-NEFROLOĢIJA
OĻEGS HUBLAROVSUROLOGS11-1512-16
ALEKSEJS HOHLOVSUROLOGS11-18 / 15-1809-1613-1709-16 / 15-1809-16
TAISA BORDOVAUROLOGS08-1116-1916-19
LIGITA ZEPANEFROLOGS13-16
ĶIRURĢIJA
DR.MED. MURMANS RATIANIĶIRURGS
MAMOLOGS
16-19
IĻJA RATIANIĶIRURGS15-19
VITA MONKEVIČAĶIRURGS11-16
KARDIOLOĢIJA
ARNOLDS LAVRINOVIČSKARDIOLOGS16-1916-18
AIVARS MASKALĀNSKARDIOLOGS15-18
IGORS DIRMANSKARDIOLOGS16-19
KARDIOLOĢISKIE IZMEKLĒJUMI
ARNOLDS LAVRINOVIČSELEKTROKARDIOGRĀFIJA08-1708-1708-1708-1708-17
ARNOLDS LAVRINOVIČSHOLTERA MONITORĒŠANA08-1708-1708-17
AIVARS MASKALĀNSVELOERGOMETRIJA15-18
GINEKOLOĢIJA
JŪLIJA HUBLAROVAGINEKOLOGS11-1215-1611-1212-13
MARIJA VALTEREGINEKOLOGS18-19
ANESTEZIOLOĢIJA
BORISS ŠUĻMANSANESTEZIOLOGS09-17
ĻUBOVA GAVRILOVAANESTEZIOLOGS09-17
ONKOLOĢIJA
DR.MED. MURMANS RATIANIĶIRURGS- ONKOLOGS
16-19
MARIJA VALTEREGINEKOLOGS - ONKOLOGS18-19
OĻEGS HUBLAROVSUROLOGS - ONKOLOGS11-1512-16
ĶĪMIJTERAPIJA
DR.MED. MURMANS RATIANIONKOLOGS - ĶĪMIJTERAPEITS16-19
MARIANNA BITIŅAONKOLOGS - ĶĪMIJTERAPEITS11-15
FIZIOTERAPIJA
ELĪNA POIKĀNEFIZIOTERAPEITS13-1813-1513-15
ULTRASONOSKOPIJA
JŪLIJA HUBLAROVAGINEKOLOĢISKĀ USI12-1316-1812-1313-14
IRĒNA LAVRINOVIČAIEKŠĒJO ORGĀNU USI09-11
JŪLIJA HUBLAROVAPIENA DZIEDZERU USI12-1312-1312-1313-14
OĻEGS HUBLAROVSPROSTATAS TRANSREKTĀLĀ
ULTRASONOSKOPIJA
11-1512-16
JŪLIJA HUBLAROVAGRŪTNIEČU USI12-1312-1312-1313-14
LABORATORIJA
ANALĪŽU ŅEMŠANAE.GULBJU LABORATORIJA08-1108-1108-1108-1108-11
DIENAS STACIONĀRS
ĶIRURĢIJA08-1908-1908-1908-1908-19
UROLOĢIJA08-1908-1908-1908-1908-19
KARDIOLOĢIJA08-1908-1908-1908-1908-19
TERAPIJA08-1908-1908-1908-1908-19
HEMODIALĪZE
PROGRAMMAS DIALĪZE08-1708-1708-17

Dalīties ar šo lapu

© Copyright 2020 KLĪNIKA LUC - All Rights Reserved

SVARĪGI ZINĀT